शोधनान्तर स्थिति « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित