यी हुन संसारका महंगा ब्रान्डेड चुरोट « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

 

कर्पोरेट

यी हुन संसारका महंगा ब्रान्डेड चुरोट 

१ मार्लबोरो
मूल्यः १.६ डलर
स्थापनाः सन् १९६४

 

 

२. क्यामेल
मूल्यः १.३५ डलर
स्थापनाः सन् १९९३

३. पर्लिएमन्त
मूल्यः १.३५ डलर
स्थापनाः सन् १९३१

४.दुन्हील
मूल्यः १.४० डलर
स्थापानाः सन् २००९

५ ,लक्की ईसत्रइक
मूल्यः १.४० डलर
स्थापनाः सन् १८७१


६. पल्ल पल्ल
मूल्यः१.४५ डलर
स्थापन सन् १८९९


७.बीन्सन एंड हीद्जेस
मूल्य १.५० डलर
स्थापानः सन १८७३


८.गोल्ड फलेक
मुल्यः १.५० डलर
स्थापना सन १९०१


९ इन्सिग्नेया
मूल्यः १.६० डलर
स्थापनाःसन २००३

प्रकाशित : ८ श्रावण २०७५, मंगलवार १३:०७